Solid Edge  - Digitalizace

02_SE_ikona_01_400x233_101.jpg

doba digitalizace vyžaduje od každé firmy, aby veškerá konstrukční data byla ve 3D digitální formě. Solid Edge je moderní a efektivní CAD systém, který umožňuje, abyste rychle veškeré 2D výkresy a 3D data z méně efektivních CAD systémů přenesli do systému, který kromě pouhé tvorby 3D modelu umožní i komplexní vývoj produktu, včetně simulace a přípravy výroby na CNC strojích. Solid Edge obsahuje i základní funkce pro správu Vašich konstrukčních dat a spolu se softwarem Teamcenter zabezpečí propojení Vaší konstrukce s výrobou, obchodním oddělením, marketingem, servisem a všemi ostatními, kteří potřebují informace o Vašem výrobku.

Solid Edge ST9

03_SE_ikona_02_400x233_101.jpg

Poslední verze ST 9 přináší další pokroky již v praxi prokázaném použití synchronní technologie. Solid Edge umožňuje, aby synchronní technologie byla používaná v kombinaci se standardním parametrickým způsobem práce, což činní Solid Edge daleko rychlejším a jednoduše použitelným v porovnání s konkurenčními 3D systémy. Solid Edge umožňuje správu všech CAD souborů už v základní konfiguraci. Pro potřeby řízení komplexního know-how podniku, během celého životního cyklu výrobku, plně používá integrování se softwarem Teamcenter.

Pro simulaci MKP nabízí Solid Edge uživateli intergrovaný modul Solid Edge Simulation, ve kterém se výpočty provádí pomocí řešiče NX Nastran. Pro potřeby programování CNC strojů má integrovány moduly software NX CAM.

Kromě standardního nákupu Solid Edge licence, nabízíme i možnost nákupu metodou předplatného, kde platíte používaní licence jen za období, během kterého Solid Edge používáte. Pro objednání předplatného navštivte náš E-shop na www.cadsystem.cz.

Ukázkové video

Solid Edge ST 9 – představení nove verze
piktogram white phone
+420 602 210 739
ITS HORKÁ LINKA