Prediktivní inženýrství

NX_CAE_ikona_01_400x233_101.jpg

Inženýrství v dnešní době potřebuje nový, více integrovaný přistup. NX řešení pro CAE zabezpečuje, abyste už od samého začátku návrhu Vašeho výrobku mohli ověřovat, jak ten výrobek bude fungovat v reálných podmínkách. Konstruktér, výpočtář, pracovník odpovědný za test a všichni ostatní účastnicí  vývoje nového výrobku jsou pomocí Teamcenter zapojeni do procesu a spolu zabezpečují, aby výrobek splnil požadavky zákazníků a dostal se na trh v co nejkratším čase.

SIMCENTER

NX_CAE_ikona_02_400x233_101.jpg

SIMCENTER představuje skupinu software modulů, které umožňují všechno co potřebujete, od prvotních 1D simulaci, přes strukturální analýzu  3D modelu, až po analýzu dat získaných během testování v testovací  laboratoři.  Synchronní technologie zabudovaná do NX a pokročilé nástroje na PRE/POST procesingu Vám umožňují používat výhody SIMCENTERu bez ohledu na to, jaký CAD software používáte. Pokud jste doposud investovali do samostatných  CAE systémů, jako jsou MSC NASTRAN, ANSYS, ABAQUS, pomocí SIMCENTERu zabezpečíme, abyste Vaše zkušenosti a investice do těchto systémů byly maximálně využity.

Ukázkové video

SIMCENTER 3D verze 12

Willy Bakkers víceprezident Siemens PLM Software, vedoucí divize Simulace Vás provází novinkami v Simcenter 3D verze 12.

piktogram white phone
+420 602 210 739
ITS HORKÁ LINKA